ΜΟΝΟΝ ΜΕ
50 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ !!!